Kanteling Werktijden – Inleiding (1)

Sommige zorginstellingen zijn er al druk mee bezig, andere hebben er nog maar weinig mee gedaan: Kanteling Werktijden. Wat is dit nou precies, en wie moeten hier allemaal rekening mee houden? In een serie van blogs zullen we dieper ingaan op deze Kanteling Werktijden en wat dit kan betekenen voor de verschillende zorginstellingen. Vandaag deel 1.

De Oorsprong

Uiterlijk eind dit jaar, dus vóór 1 januari 2017, moeten alle zorginstellingen die onder de CAO-VVT vallen afspraken hebben gemaakt met hun medewerkers over verschillende roosterzaken. Deze afspraken moeten dan ook reeds geïmplementeerd zijn in de organisatie. Dit vloeit voort uit een afspraak die in de huidige CAO-VVT (2014-2016) is opgenomen in artikel 5.1A. In de CAO wordt dit traject nog ‘Decentralisatie van de vaststelling van de werktijden’ genoemd, maar dit staat inmiddels beter bekend als ‘Kanteling Werktijden’.

Het Doel

In de CAO staat vermeld dat de Kanteling “beoogt bij te dragen aan een evenwicht tussen een goede, doelmatige zorg- en dienstverlening en bedrijfsvoering van de werkgever en invloed en zeggenschap van (teams van) professionele medewerkers over hun inzet en werktijden met als doel het realiseren van kwalitatief goede en betrouwbare zorg voor cliënten.” Het hoofddoel is dus het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Verder is een belangrijk element dat de balans tussen werk en privé van de medewerkers wordt verbeterd. Door meer rekening te houden met de wensen van de medewerkers, kunnen zij hun privéleven doelmatiger inrichten. Niet alles staat dan meer in het teken van het ‘altijd maar beschikbaar en flexibel moeten zijn’ voor het werk, een gedachte die bij veel medewerkers heerst. Het rooster wordt voor zover mogelijk aangepast aan privé-omstandigheden, niet andersom. Dit moet de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers vergroten. Uiteraard moet daarbij wel het belang van de cliënten worden gerespecteerd.

Het rekening houden met de privésituatie van medewerkers lijkt nieuw, maar feitelijk is dit al jaren opgenomen in de Arbeidstijdenwet. Hierin staat dat de werkgever bij de vaststelling van het arbeidspatroon redelijkerwijs rekening dient te houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemers buiten de arbeid (artikel 4:1a ATW).

Een ander doel (of middel?) is om gezonder te gaan roosteren. Uiteraard dienen werkgevers zich te houden aan de reeds bestaande verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten met de medewerkers, de Collectieve Arbeids-overeenkomst (CAO), de Arbeidstijdenwet (ATW), het Arbeidstijdenbesluit (ATB) en de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Maar zelfs als aan al deze vereisten wordt voldaan is het, zo blijkt uit de praktijk, toch mogelijk om een ‘ongezond’ rooster te hanteren. Een rooster bijvoorbeeld met veel losse diensten, onjuiste dienstvolgordes en/of (te) veel weekenden of nachten werken. Op een later moment gaan we nog verder in op het fenomeen gezond roosteren; wordt dus vervolgd.

De volgende blog staat onder meer in het teken van wat er nou onder meer in het Kader kan of moet worden opgenomen. Geïnteresseerd? Houd dan deze pagina goed in de gaten, of volg ons op LinkedIn.

Planningen maken?

Het rond de klok plannen, de wisselende inzetbaarheid van medewerkers en de beperkingen uit de wet en CAO leveren veel planners in de zorg grote uitdagingen op. Deze uitdagingen worden met Kanteling Werktijden alleen nog maar groter. Rokade V6 van UTEC Planning Services is volledig geoptimaliseerd voor De Kanteling en neemt een groot deel van deze uitdagingen bij u weg. Kijk voor meer informatie op www.kantelingwerktijden.nl of op www.utec.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *