Kanteling Werktijden – Het Kader (2)

Vorige keer begonnen we met een korte inleiding tot de Kanteling Werktijden. Vandaag;  het vast te stellen kader. De afspraken die zorginstellingen met hun medewerkers maken moeten vastgelegd worden in een kader. Dit kader geldt voor de hele instelling; iedereen dient zich dan ook binnen de lijnen hiervan te begeven. Aangezien het kader het uitgangspunt[…]