Kanteling Werktijden – Het Kader (2)

Vorige keer begonnen we met een korte inleiding tot de Kanteling Werktijden. Vandaag;  het vast te stellen kader.

De afspraken die zorginstellingen met hun medewerkers maken moeten vastgelegd worden in een kader. Dit kader geldt voor de hele instelling; iedereen dient zich dan ook binnen de lijnen hiervan te begeven. Aangezien het kader het uitgangspunt zal zijn voor de (eventuele) individuele roosterafspraken die men binnen de zorginstelling maakt, zal het kader uiteraard moeten voldoen aan alle begrenzingen die de CAO, ATW en ATB opleggen. Feitelijk wordt er dus binnen de voorgenoemde ruime kaders van ‘de wet’ een kleiner kader gemaakt.

De inhoud van het Kader

Het meest voor de hand liggende onderwerp dat in het kader kan worden opgenomen is, juist: werktijden. Denk hierbij niet alleen aan de tijden zelf (bijvoorbeeld diensten van 7.00 tot 15.00 uur), maar ook aan de maximale duur van werkblokken (bijvoorbeeld maximaal 7 uur achter elkaar werken). Ook het aantal opkomsten naar het werk per dag en per week kan hierbij worden besproken en worden opgenomen in het kader.

Naast de werktijden kunnen ook afspraken gemaakt worden over zaken als een maximaal aantal te werken weekenden of nachtdiensten, het aantal roostervrije dagen of -dagdelen, de maximale lengte van dienstblokken, verplichte rotatiepatronen, het maximaal aantal te werken ‘losse diensten’ per periode, et cetera. Ook afspraken over gezond roosteren en omgang met de verdeling van concurrerende wensen en behoeften van medewerkers worden in het kader opgenomen. De CAO geeft nog een aantal verplichte onderdelen weer, maar feitelijk kunnnen alle denkbare rooster(gerelateerde) zaken worden vastgelegd.

In het kader moet tevens de samenstelling en spreiding van de zorg worden vastgelegd, met daarbij de mate van flexibiliteit die hierbij nodig is. Hierbij zijn verschillende constructies mogelijk. Bijvoorbeeld het hanteren van flexibele (min-max) contracten, het inrichten van een flexpool, het benutten van overbezetting van andere afdelingen of locaties, inschakelen van uitzendkrachten of een combinatie van dit alles.

Afwijkende afspraken per afdeling

De afspraken tussen de werkgever en de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging worden dus vastgelegd in een kader. Het kader dient als buitengrens voor de hele zorginstelling, waarbinnen de verschillende afdelingen van de zorginstelling weer afwijkende afspraken kunnen maken met de teams. Zolang deze dus maar binnen het vastgestelde kader liggen.

Ter illustratie een kort voorbeeld. Na overleg tussen de werkgever en de OR/PVT wordt in het kader vastgelegd dat alle medewerkers van de zorginstelling maximaal vijf dagen achtereen mogen werken. Op afdeling A komt het team overeen dat zij gaan plannen met maximaal vier opvolgende diensten. De medewerkers van afdeling B geven aan dat zij er geen problemen mee hebben om maximaal zes dagen achtereenvolgens kunnen worden ingepland. Afdeling A handelt binnen het ingestelde kader, maar afdeling B dus niet. Ondanks het feit dat alle medewerkers op afdeling B best zes dagen achter elkaar willen werken, mág dit dus in beginsel niet. Dit kan te maken hebben met overkoepelende belangen van de werkgever of het feit dat men ‘gezond wil roosteren’, maar bottom line is: dit mag niet.

Maar goed, regels zijn er natuurlijk om uitzonderingen op te maken. In sommige situaties kan het hanteren van alle grenzen van het vastgestelde kader tot onwenselijke situaties leiden. Om die reden is het vereist om een soort hardheidsclausule op te nemen in het kader. Zodat het in dergelijke situaties mogelijk is om tóch af te wijken van het kader, waarbij wel van te voren – dus in het kader – moet zijn vastgelegd in welke uitzonderingsgevallen en onder welke voorwaarden er mag worden afgeweken.

In de volgende blog gaan we verder in op Gezond roosteren. Wat is dit precies, en in hoeverre moet dit opgenomen worden in het kader? Houd onze website goed in de gaten of volg onze companypage op LinkedIn.

Planningen maken

Naast de gebruikelijke uitdagingen op planningsgebied, kunnen er na de implementatie van het kader per afdeling verschillende eisen en regels gaan gelden. Rokade V6 van UTEC Planning Services is volledig geoptimaliseerd voor De Kanteling en biedt uitgebreide mogelijkheden om de roostereisen afzonderlijk per afdeling te parametreren. Bij het berekenen van de optimale planning – met het unieke berekeningsalgoritme – wordt dan rekening gehouden met alle verschillende eisen en wensen.

Kijk voor meer informatie op www.kantelingwerktijden.nl of op www.utec.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *