Kanteling Werktijden – Gezond Roosteren (3)

Een belangrijk onderdeel van Kanteling Werktijden is gezond roosteren. Natuurlijk zijn de basiseisen al vastgelegd in de CAO, ATW en ATB, maar ook binnen deze grenzen is het goed mogelijk om ‘ongezond’ te roosteren. Hoewel de term gezond roosteren al decennia lang bestaat, is er in de VVT-sector nu extra aandacht voor in het kader van Kanteling Werktijden.

Bij het vaststellen van de kaders zal dus ook zoveel mogelijk rekening gehouden moeten worden met gezond roosteren. Maar waarom precies? En hoe dan?

Waarom gezond roosteren

Het principe is duidelijk; gezond roosteren leidt tot een lager ziekteverzuim onder medewerkers. Als medewerkers minder zwaar worden belast zal zowel de mentale als fysieke weerstand hoger zijn. Ook zullen zij over het algemeen tevredener zijn met hun werk. Hiervan profiteert niet alleen de medewerker zelf, maar ook de werkgever. Verzekerd of niet, zieke medewerkers kosten geld. Daarnaast ontstaan er regelmatig bezettingsproblemen en kan in sommige gevallen de vereiste zorg voor de cliënten niet gewaarborgd worden. Dus ook cliënten profiteren hiervan.

Gaat u of bent u bezig met de implementatie van Kanteling Werktijden, dan loont het dus om bij het vaststellen van de kaders de inhoud ook te toetsen aan de eisen van gezond roosteren.

Voorbeelden gezond roosteren

Er is een aantal voorbeelden te bedenken met betrekking tot gezonder roosteren. Bijvoorbeeld een maximum instellen voor het aantal achter elkaar te werken diensten of het hanteren van een rotatiepatroon. Acht dagen achter elkaar werken lijkt immers weinig bevorderlijk voor de gezondheid van medewerkers. Of een vroege ochtend dienst moeten werken nadat de medewerker de dag ervoor een late dienst heeft gedraaid.

Om te voorkomen dat de gezondheid van de medewerkers nadelig wordt beïnvloed door de werkplanning, kan met rekening houden met verschillende ‘eisen’ van gezond roosteren. De belangrijkste voorbeelden:

  • Niet teveel diensten achtereen inplannen (voorkeur: maximaal 5-6);
  • Niet teveel nachdiensten achtereen inplannen (voorkeur: maximaal 3, ter voorkoming van een te grote verstoring van het bio-ritme);
  • Minimaal 2 dagen vrij na een reeks nachtdiensten (in verband met herstel van het bio-ritme);
  • Zoveel mogelijk twee dagen vrij tussen twee (reguliere) dienstblokken ;
  • Hanteren van een voorwaarts rotatiepatroon (ochtend – avond – nacht);
  • Het aantal ‘losse diensten’ (vrij – werken – vrij) beperken tot een minimum.

Uiteraard is het afhankelijk van de bezetting van verschillende functies per afdeling en de mate van flexibiliteit van de medewerkers,  of aan alle zaken kan worden voldaan. Maar óók een goede planningstool kan hier een aanzienlijke bijdrage in leveren.

Verder kan het hanteren van meerdere structurele wensen van medewerkers – bijvoorbeeld op  maandag- en woensdagavond altijd vrij zijn en elke donderdag een avonddienst werken – bijdragen aan gezond roosteren. Hoewel dit niet als zodanig in de gangbare ‘eisen’ voor gezond roosteren is opgenomen, is een tevreden medewerker die meer ruimte krijgt om het privéleven structureler in te richten per definitie minder gevoeldig voor ziekteverzuim.

Hiermee hangen ook zaken samen als het zoveel mogelijk maaltijden in gezinsverband kunnen genieten. Door een gelijke verdeling van avonddiensten, of door medewerkers met (jonge) kinderen minder avonddiensten in te plannen, zou dit relatief eenvoudig kunnen worden gerealiseerd. Ook door het toekennen van meerdere structurele wensen kunnen medewerkers hier zelf een bepaalde invloed op uitoefenen. Alles uiteraard in goed overleg.

Wilt u het ziekteverzuim verder terugdringen én een hogere medewerker- en cliënttevredenheid realiseren, houd dan zoveel mogelijk rekening met de elementen van gezond roosteren.

De komende blog zal gericht zijn op zelfsturende teams. Wat zijn dit precies, en welke vormen kennen we? Ook deze blog zal weer worden geplaatst op www.utec.nl en op LinkedIn.

Gezond roosteren met Rokade V6

De planningstool van UTEC Planning Services, Rokade V6, is per afdeling volledig instelbaar als het gaat om gezond roosteren. Per type dienst is onder meer de minimale en maximale bloklengte in te geven, kan een patroon worden toegekend en kan worden aangegeven hoeveel vrije dagen er na een blok moeten worden ingepland. Ook zaken als rotatiepatronen en het maximaal aantal losse diensten kan worden ingesteld. Op medewerker niveau kunnen structurele wensen worden ingevoerd en kunnen vaste diensten worden toegekend. Met al deze parameters berekent onze automatische planningstool vervolgens de optimale planning, zodat u binnen no-time een gezond én optimaal rooster hebt. Via onze contactpagina kunt u meer informatie of een vrijblijvende demonstratie van ons programma aanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *