Kanteling Werktijden

13 mei 2016

Per 1 januari 2017 vinden er belangrijke wijzigingen plaats bij alle zorginstellingen die vallen onder de werking van de CAO-VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugd- gezondheidszorg). De belangrijkste uitgangspunten zijn dat er meer nadruk wordt gelegd op gezond roosteren en dat de medewerkers meer zeggenschap krijgen over hun werktijden en andere planning-gerelateerde zaken.

Deze omkering in de zeggenschap over (onder andere) werktijden wordt “Kanteling Werktijden” genoemd. Het doel van deze Kanteling Werktijden is onder meer om werk en privé van de medewerkers beter op elkaar af te stemmen, waardoor de motivatie en tevredenheid van medewerkers wordt vergroot, hetgeen weer moet leiden tot betere zorgverlening en een hogere cliënttevredenheid.

De instellingen dienen afspraken te maken met hun medewerkers over de verschillende aspecten van het plannen. Lengte van diensten en dienstblokken, het aantal structurele wensen en dienstuitsluitingen, hoeveel weekenden men maximaal mag werken, ga zo maar door. Met Rokade V6 kunnen deze afspraken (ook per afdeling) eenvoudig worden ingepast, waarna de automatische planningstool hier ook rekening mee houdt bij het berekenen van de basis voor de optimale planning. Rokade V6 is dan ook volledig “Kanteling Proof”.


dienstuitsl

Rokade V6 houdt in zijn calculatie rekening met persoonlijke dienstuitsluitingen en is daarmee volledig ingespeeld op de kanteling werktijden.